دسته‌بندی نشده


تکنولوژی Forensic WDR از AXIS

در محیط هایی که نور پشت زمینه ی قوی در آنها وجود دارد٫ ثبت تصاویر مناسب برای دوربین های عادی بسیار مشکل است. دوربین های AXIS با استفاده از تکنولوژی WDR تصاویر بسیار با کیفیتی در هر شرایط نوری ثبت می کنند.

بیشتر بخوانید