برچسب: SAN


تفاوت راهکارهای ذخیره سازی DAS NAS SAN چیست؟

اگر تا به حال خواسته باشید برای سازمان یا شرکتتون یک سیستم ذخیره سازی تهیه کنید٫ حتما با این واژه های آشنا شده اید. در این ودیو قصد داریم تفاوت بین راهکارهای DAS NAS SAN را بررسی کنیم و ببینیم هر راهکار مناسب چه سازمانی با چه ابعادی است.

بیشتر بخوانید


تکنولوژی Fiber Channel چگونه کار می کند؟

شبکه های SAN با توجه به نیازهای متفاوتی که دارند٫ احتیاج به یک شبکه ی کام‍پیوتری مخصوص خود دارند. این شبکه را Fiber Channel می نامند. در این کلیپ روند کاری تنکنولوژی Fiber Channel را توضیح می دهیم.

بیشتر بخوانید