برچسب: Wide Dynamic Range


تکنولوژی Forensic WDR از AXIS

در محیط هایی که نور پشت زمینه ی قوی در آنها وجود دارد٫ ثبت تصاویر مناسب برای دوربین های عادی بسیار مشکل است. دوربین های AXIS با استفاده از تکنولوژی WDR تصاویر بسیار با کیفیتی در هر شرایط نوری ثبت می کنند.

بیشتر بخوانید


WDR چیست ؟

حتما برای شما هم اتفاق افتاده که در حالت عکس گرفتن متوجه بشین که به علت اینکه پشت به یک منبع نوری نشسته اید، تصویر شما به خوبی ثبت نمی شود. علت این پدیده عدم پشتبانی دوربین شما از تکنولوژی WDR است.

قبل از تعریف Wide Dynamic Range بهتر است Dynamic Range را تعریف نماییم :

 

Dynamic Range تفاوت شدت نور، در تاریکترین قسمت تصویر تا روشن ترین قسمت آن است

در روزهای افتابی اگر در بیرون از منزل باشید، با توجه به اینکه خورشید به صورت یکسان به تمام اجسام می تابد، تفاوت بین روشنترین و تاریکترین نقطه ی دید آنچنان زیاد نیست. اما اگر در همان روز آفتابی از داخل یک پنجره به بیرون نگاه کنید با توجه به اینکه داخل ساختمان نور خورشید نیست، تفاوت بین روشنترین نقطه ی تصویر ( محیط بیرون) و تاریکترین نقطه ی تصویر ( محیط داخل ) زیاد خواهد بود. وقتی مقدار این اختلاف زیاد باشد به اسطلاح Wide Dynamci Range داریم.

این مسله برای سیستم های نظارت تصویر تصویری اهمیت بسیار زیادی دارد.

بیشتر بخوانید